תקנות הגנה על נתונים אישיים

ישנם טקסטים שונים של קונצרן בינלאומי, אירופיים או לאומיים, כי הם עכשיו החלימו להגנה על מידע אישי. אלה העיקריים הם:

 

WHC מחויבת לקיים את התחייבויותיו על פי כל התקנות ובמיוחד תקנה כללית על הגנה על נתונים (RGPD).
חותם GPDR

זה בזכות המחויבות הזו של עמידה שמשתמשים של WHC הם גם מסוגלים לעמוד בכמה חובות רגולטוריות שלהם. אנו מעודדים מאוד את כל המשתמשים שלנו להיות ערניים במיוחד לגבי היבטים אלה של תאימות. תקנות ספציפיות נוספות עשויות להתקיים גם, בפרט בקטגוריות מסוימות של נתונים אישיים. זה המקרה של עיבוד נתונים בריאותיים, נתונים צבאיים, וכו ' זה תלוי למשתמש לזהות את התקנות החלות בבירור על מנת לעמוד כדי לעמוד בהתחייבויות שלה להגנה על נתונים אישיים.
חותם GPDR